Open navigation

Jakie są moje prawa w przypadku, gdy mój rejestrowany bagaż zostanie zgubiony, zniszczony bądź jego dostarczenie się opóźni?

W pociągu

Jeżeli zarejestrowany bagaż zostanie zgubiony lub uszkodzony podczas podróży, masz prawo do odszkodowania, chyba że został on niewłaściwie zapakowany, nie nadawał się do przewiezienia albo miał szczególny charakter.

Kwota odszkodowania może wynosić do 1300 euro za każdą zarejestrowaną sztukę bagażu – jeżeli możesz udowodnić wartość zawartości. Odszkodowanie wyniesie do 330 euro za sztukę bagażu, jeśli nie jesteś w stanie udowodnić wartości.

Podróż statkiem

Sprawę o odszkodowanie za każdą stratę lub szkodę na morzu można wnieść do sądu w kraju:

  • gdzie przewoźnik ma centralę stałą siedzibę lub
  • w miejscu wyjazdu lub przyjazdu lub
  • w miejscu stałego zamieszkania – jeżeli przewoźnik prowadzi tam działalność i podlega prawodawstwu tego kraju lub
  • gdzie zawarto umowę na podróż – jeżeli przewoźnik prowadzi tam działalność i podlega prawodawstwu tego kraju.

Jeżeli Twój bagaż zostanie zagubiony lub uszkodzony, musisz poinformować o tym przewoźnika na piśmie. Najlepiej zrobić to do momentu opuszczenia statku lub dostarczenia bagażu. Przewoźnika należy poinformować najpóźniej w ciągu 15 dni od zejścia na ląd, w przeciwnym wypadku stracisz prawo do odszkodowania.

W autobusie

Jeżeli dojdzie do wypadku, masz prawo domagać się odszkodowania od przewoźnika autobusowego, gdy bagaż albo inne mienie zagubi się lub uszkodzi podczas wypadku autobusu na dalekiej podróży.

W samolocie

Jeżeli chcesz zgłosić szkodę z powodu uszkodzonego lub utraconego bagażu, należy zrobić to na piśmie i wysłać do linii lotniczej w ciągu 7 dni lub w ciągu 21 dni od otrzymania bagażu, jeżeli jego dostarczenie się opóźniło. Nie ma standardowego formularza obowiązującego dla całej UE.

  • Jeżeli odprawiony bagaż zostanie zgubiony, uszkodzony lub jego dostarczenie opóźni się, odpowiedzialność ponosi linia lotnicza i masz prawo do odszkodowania do kwoty około 1220 euro.
    Jeśli jednak uszkodzenie zostało spowodowane wcześniejszą wadą bagażu, nie masz prawa do żadnego odszkodowania.
  • Jeżeli bagaż podręczny ulegnie uszkodzeniu, linia lotnicza ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała z jej winy.

Ubezpieczenie turystyczne

Jeżeli przewozisz kosztowne rzeczy, za opłatą możesz podnieść limit odszkodowania (powyżej 1220 euro). W tym celu należy złożyć w biurze linii lotniczej wcześniejszą deklarację najpóźniej podczas odprawy. Jednakże, aby zapewnić odpowiednie ubezpieczenie, zalecane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.