Open navigation

Jakie dokumenty wymagane są podczas podróży w obrębie UE?

Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą podczas podróży?

Zgodnie z przepisami UE wszystkie osoby podróżujące muszą posiadać  ważny dowód osobisty lub paszport. Aby podróżować z wykorzystaniem biletów wydanych przez DiscoverEU, należy mieć przy sobie dokument podróży użyty przy wypełnianiu zgłoszenia (paszport lub dowód osobisty).

Czy w UE obowiązuje kontrola graniczna?

W 22 krajach UE nie obowiązuje już kontrola graniczna. Jest to możliwe dzięki przepisom strefy Schengen, które obowiązują w ramach prawa UE. Wszystkie kraje UE oprócz Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii są pełnymi członkami strefy Schengen. 
Przepisy strefy Schengen eliminują kontrolę na granicach wewnętrznych, ale wprowadzają skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych UE i wprowadzają jedną wizę. W wyjątkowych przypadkach kontrola graniczna może zostać przywrócona na ograniczony czas, jeżeli w danym kraju UE występuje poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.
Każda osoba przekraczająca zewnętrzne granice UE, w tym obywatele Unii Europejskiej, podlega sprawdzeniu w bazach danych w celu poprawy bezpieczeństwa.
Dlatego w przypadku wjazdu do sześciu krajów nienależących do strefy Schengen lub wyjazdu z nich oraz w przypadku wjazdu do UE lub wyjazdu z niej na zewnętrznych granicach należy pokazać ważny paszport lub dowód osobisty. Należy mieć go przy sobie podczas podróżowania po UE, ponieważ może być wymagany w celu identyfikacji lub ze względów bezpieczeństwa. Przed wyjazdem poza UE należy sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w krajach nienależących do UE, które chcesz odwiedzić. Należy pamiętać, że jedynym ważnym dowodem tożsamości jest dokument wydany przez władze danego kraju.

Wiza

Do podróżowania na obszarze UE nie jest wymagana wiza.

Jakie są konsekwencje podróżowania bez ważnego dokumentu podróży? 

Ponieważ nie istnieją przepisy UE dotyczące podróżowania bez ważnego dokumentu podróży, warunki i procedury różnią się znacznie w zależności od kraju (i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia). Jeśli już wyruszyłeś/aś w podróż i znajdujesz się na terenie UE, w pierwszej kolejności powinieneś/naś zwrócić się do konsulatu lub ambasady swojego kraju.


Należy pamiętać, że nawet jeśli niektóre kraje akceptują przekraczanie ich granic bez ważnego dokumentu podróży, jego okazanie może być konieczne podczas przejazdu przez inne.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentu podróży?

Kraje UE mają odpowiednie systemy działania w takich sytuacjach. Jednak możliwość oraz czas wjazdu lub wyjazdu obywateli UE bez ważnego dokumentu podróży jest podejmowana indywidualnie w danym kraju.

Zapoznaj się z aktualnymi przepisami i informacjami (jeżeli są dostępne) i/lub odwiedź strony internetowe urzędów państwowych kraju wyjazdu i kraju docelowego:

* Informacje nie zostały jeszcze podane przez organy krajowe

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.