Open navigation

Czy jest możliwe, aby odmówiono mi wjazdu do kraju UE?

W bardzo rzadkich przypadkach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny ze względu na „porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne”.

Oznacza to, że władze muszą udowodnić Tobie lub członkom Twojej rodziny, że stanowicie „rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie”.

Masz prawo do uzyskania tej decyzji na piśmie, z określeniem wszystkich przyczyn oraz sposobu i czasu złożenia odwołania.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.