Open navigation

Co to jest strefa Schengen?

Jakie dokumenty są akceptowane podczas podróżowania po krajach UE w strefie Schengen bez kontroli granicznej?

Jeżeli masz obywatelstwo kraju UE, nie musisz pokazywać dowodu osobistego ani paszportu podczas podróżowania między krajami UE w strefie Schengen.

Nawet jeśli paszport nie jest wymagany przy odprawie granicznej w strefie Schengen, zawsze zaleca się zabranie ze sobą paszportu lub dowodu osobistego, aby w razie potrzeby móc potwierdzić swoją tożsamość (w razie zatrzymania przez policję, wejścia na pokład samolotu itp.) Kraje UE należące do strefy Schengen mają możliwość przyjęcia przepisów krajowych zobowiązujących do posiadania lub noszenia przy sobie papierów i dokumentów podczas pobytu na ich terytorium.


Prawa jazdy, karty pocztowe, bankowe lub podatkowe nie są uznawane za ważny dokument podróży lub dowód tożsamości.

Jakie dokumenty są akceptowane podczas podróży do krajów UE poza strefą Schengen?

W przypadku podróżowania do lub z kraju spoza strefy Schengen należy pokazać ważny dowód osobisty lub paszport. Przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, jakie dokumenty należy posiadać, aby podróżować poza swoim krajem zamieszkania i wjechać do kraju spoza strefy Schengen, który planujesz odwiedzić.

Obywatele Szwecji zawsze powinni podróżować z paszportem.

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, które kraje należą do strefy Schengen bez kontroli granicznej?

PAŃSTWA NALEŻĄCE DO STREFY SCHENGEN BEZ KONTROLI GRANICZNEJ TO:

PAŃSTWA 
NIENALEŻĄCE DO 
STREFY SCHENGEN TO:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpana, Szwecja, Szwajcaria.Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Irlandia, Rumunia,
Wielka Brytania.


Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.