Open navigation

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań lub skarg dotyczących ochrony moich danych?

Należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) ds. inicjatywy DiscoverEU. IOD pełni rolę pośrednika między odpowiednimi interesariuszami.

W imieniu Podwykonawcy: mydata@start-discover.eu, Boulevard du Souverain 280, B-1160 Brussels, Belgia.
W imieniu Komisji Europejskiej: Kierownik jednostki, „Polityka ds. młodzieży”, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruksela, e-mail: EAC-EYP@ec.europa.eu.
W przypadku dodatkowych pytań lub skarg można także skontaktować się z:
Koordynator ds. ochrony danych DG EAC: eac-data-protection@ec.europa.eu
Inspektor Ochrony Danych Komisji Europejskiej: data-protection-officer@ec.europa.eu
W przypadku konfliktu skargi są rozpatrywane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) http://www.edps.europa.eu

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.