Open navigation

Jakie jest wyłączenie odpowiedzialności?

Komisja Europejska, jej podwykonawca (MCI Benelux S.A.) oraz jego podwykonawcy nie będą odpowiadać za żadne szkody spowodowane ani poniesione przez uczestników konkursu, w tym szkody wyrządzone stronom trzecim w wyniku lub podczas wykonywania działań związanych z tym konkursem.

Komisja Europejska i jej podwykonawca nie będą odpowiadać za żadne szkody materialne, niematerialne ani rzeczowe doznane przez uczestników lub osoby im towarzyszące podczas podróży do miejsca docelowego lub pobytu w nim.
Wykonanie czynności wymaganych do otrzymania biletów na podróż uczestnicy przyjmują do wiadomości ryzyko związane z ich udziałem w podróży.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.